Samarbeten och Sponsring

En stor hjälp påvägen är samarabetet med Nammo Lapua som ger mig möjligheten att skjuta med en väldigt bra ammunition, SK MATCH.

Stort tack till,Nammo Lapua Oy – Finland, www.nammo.com | www.lapua.comwww.sk-ammunition.com